Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza

Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za działalność gospodarczą?