Wygaśnięcie umowy w sytuacji aresztowania pracownika

Aresztowanie pracownika a wygaśnięcie umowy o pracę.