System przerywanego czasu pracy

Praca w przerywanym czasie pracy.