Spór zbiorowy - arbitraż

Postępowanie arbitrażowe jako metoda rozwiązywania sporów zbiorowych.