Służba BHP

Kiedy pracodawca ma obowiązek utworzenia służby BHP?