Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Kiedy i komu przysługuje wynagrodzenie za zaległy urlop wypoczynkowy.