Zasada niedyskryminacji

nierówne traktowanie pracowników, dyskryminacja w pracy