Mobbing w pracy

Kiedy mamy do czynienia z mobbingiem w pracy?