Kiedy przestaje obowiązywać zakaz konkurencji?

zakaz konkurencji