Zaległy urlop

Do kiedy musimy wykorzystać zaległy urlop?