pracownik, który spożywa alkohol w miejscu pracy

pracownik, który spożywa alkohol w miejscu pracy