Elastyczny czas pracy

Elastyczny czas pracy, elastyczny okres rozliczeniowy.