Rekrutacji a drenowanie wiedzy

Wykorzystanie pomysłów pozyskanych w trakcie rekrutacji.