Choroba podstawą do zwolnienia

Kiedy choroba pracownika może być podstawą zwolnienia?