Święta

Świąteczne życzenia od Redakcji

21 grudnia 2015

Wszystkim czytelnikom bloga „Prawo w Pracy” cała nasza Redakcja życzy radosnych i spokojnych Świąt i hucznego Nowego Roku. Po świątecznej przerwie oczywiście zapraszamy z powrotem na Prawowpracy.pl.

czytaj więcej
Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

8 grudnia 2015

Istotą powierzenia pracownikowi innej pracy jest to, iż pracodawca może czasowo przekazać pracownikowi, bez jego zgody, obowiązki należące do innego pracownika, a pracownik powinien te obowiązki przyjąć do wykonania. Procedura ta została uregulowana w art. 42 § 4 Kodeksu pracy.

czytaj więcej
Spór zbiorowy - strajk

Spór zbiorowy etap V – czyli kiedy strajk jest legalny

18 listopada 2015

Strajk jest najostrzejszym i ostatecznym sposobem służącym do „wyegzekwowania” żądań będących przedmiotem sporu. Może być on przeprowadzony dopiero po wyczerpaniu ustawowych etapów ugodowego rozwiązania sporu, tj. po przeprowadzeniu stosownej procedury rokowań i mediacji.

czytaj więcej
Worksharing

Worksharing

12 listopada 2015

Worksharing to odpowiedź na okresowe zmniejszone zapotrzebowanie na pracę pozwalająca uniknąć redukcji miejsc pracy, wprowadzając w zamian ograniczenie wymiaru czasu pracy. Takie rozwiązanie korzystne jest dla obu stron stosunku pracy – pracodawca zachowuje dotychczasową kadrę pracowniczą przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, a pracownicy nie tracą zatrudnienia.

czytaj więcej
Umowa o dzieło a nadgodziny

Umowa o dzieło a nadgodziny

26 października 2015

Umowa o dzieło, w przeciwieństwie do umowy o pracę, nie jest uregulowana w kodeksie pracy oraz nie podpada pod sąd pracy. Jest to umowa cywilnoprawna, jej definicja znajduje się w kodeksie cywilnym, a wszelkie spory rozwiązywane są na drodze postępowania cywilnego.

czytaj więcej
Spór zbiorowy - arbitraż

Spór zbiorowy etap III – arbitraż

6 października 2015

Mediacja podobnie jak rokowania kończy się podpisaniem porozumienia lub protokołu rozbieżności. W przypadku braku porozumienia związek zawodowy może rozpocząć akcję strajkową, ale nie musi. Może jeszcze podjąć ostatnią próbę rozwiązania sporu poddając go rozstrzygnięciu kolegium arbitrażu społecznego.

czytaj więcej
Bon zatrudnieniowy

Bon zatrudnieniowy

29 września 2015

Art. 66m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 149 ze zm.) daje osobom bezrobotnym do 30-go roku życia możliwość zatrudnienia ich poprzez uzyskanie bonu zatrudnieniowego, stanowiącego dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne. Komu przyznawany jest taki bon i jakie obowiązki oraz przywileje generuje?

czytaj więcej
Zasiłek macierzyński dla matek przedsiębiorców

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy – zmiany

15 września 2015

7 lipca 2015 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona szereg zmian w zakresie otrzymywania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym w szczególności zmiany w sposobie obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (analogicznie dla świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego)

czytaj więcej