Nieobecność pracownika w pracy

Nieobecność pracownika w pracy

28 sierpnia 2012

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu pracy. Niestawienie się pracownika do pracy jest dopuszczalne jedynie w sytuacji zwolnienia z obowiązku jej świadczenia albo wymaga usprawiedliwienia.

czytaj więcej
Potrącenie a odliczenie

Potrącenie a odliczenie

20 sierpnia 2012

W praktyce bardzo często występują problemy z odróżnieniem instytucji potrącenia od odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia. Z odliczeniem mamy do czynienia w sytuacji, gdy pracodawca wypłacił wynagrodzenie w pełnej wysokości, a pracownik z powodu nieobecności w pracy, za którą nie zachowuje prawa do wynagrodzenia powinien faktycznie otrzymać obniżone wynagrodzenie.

czytaj więcej
Impreza pracownicza a podatek

Imprezy pracownicze

16 sierpnia 2012

Ostatnimi laty, bardzo popularne wśród pracodawców stało się organizowanie imprez integracyjnych dla swoich pracowników. Niestety, cały urok takich imprez psuje oczywiście fiskus. Zasadniczo, problem polega na tym czy udział pracownika w imprezie integracyjnej będzie stanowił dla niego przychód podlegający opodatkowaniu.

czytaj więcej
Wynagrodzenie za czas bez pracy

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

6 sierpnia 2012

Pracownikowi, który w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę  podjął pracę w wyniku przywrócenia, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc.

czytaj więcej