elektroniczne zwolnienie chorobowe

Zwolnienie chorobowe – elektroniczne zamiast tradycyjnego

30 lipca 2015

Obecnie zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, wystawiane na druku ZUS-ZLA, a potocznie nadal zwane L-4, winno być wystawione przez upoważnionego do tego lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera na odpowiednim druku, według wzoru załączonego do Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 229).

czytaj więcej
Dyskryminacja płacowa

Dyskryminacja płacowa

20 lipca 2015

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest równe traktowanie w zatrudnieniu. Art. 112 Kodeksu pracy stanowi, iż „pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków”. Należy podkreślić, iż przepis ten nie oznacza braku możliwości różnicowania praw i obowiązków zatrudnionych pracowników, jedynie wskazuje, iż różnicowanie to musi być kierowane obiektywnymi i sprawiedliwymi kryteriami.

czytaj więcej
Ile umów na czas określony?

Umowy na czas określony – nowelizacja

14 lipca 2015

Kodeks Pracy przewiduje trzy rodzaje umów o pracę: umowy na czas nieokreślony, umowy na okres próbny i umowy na czas określony. Ostatnie z nich, zwane umowami terminowymi są przedmiotem niedawnych prac sejmowych i głosowań posłów. Jakie zmiany przyniesie nam przygotowywana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacja Kodeksu Pracy, dla której ze stron stosunku pracy okażą się one korzystne?

czytaj więcej
Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny

8 lipca 2015

Rozważając możliwość skorzystania z urlopy bezpłatnego warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Jaka jest istota takiego urlopu? Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego? Jak długo trwa taki urlop? Czy urlop może być przerwany? Czy zakład pracy z własnej inicjatywy może wysłać pracownika na bezpłatny urlop?

czytaj więcej
Wypadek podczas wyjazdu integracyjnego

Wypadek podczas wyjazdu integracyjnego

2 lipca 2015

Wyjazdy organizacyjno-szkoleniowe oraz wyjazdy integracyjne z całą pewnością należą do pozytywnej sfery działalności każdej firmy. Bardzo często takie wyjazdy są obligatoryjne dla pracowników oraz zawierają część szkoleniową, po której pracownicy mają możliwość uczestniczenia w części rekreacyjnej. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy pracownik w trakcie szkolenia lub uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych organizowanych w ramach wyjazdu ulegnie wypadkowi.

czytaj więcej