Dorozumiane zawarcie umowy o pracę

Dorozumiana umowa o pracę z prezesem spółki

26 czerwca 2015

Zdaniem Sądu Najwyższego, wykonywanie przez prezesa spółki jedynie kilku jednorazowych czynności (w ciągu kilku dni), nie prowadzi do zawarcia umowy o pracę, nawet wobec faktu, że prezes zarządu działał w oparciu o uchwałę rady nadzorczej. Uchwała ma charakter intencyjny i nie może być utożsamiana z zawarciem umowy o pracę.

czytaj więcej
Spór zbiorowy - mediacja

II etap sporu – mediacja

18 czerwca 2015

Etap rokowań kończy się podpisaniem porozumienia lub protokołu rozbieżności. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez strony związek zawodowy może podjąć decyzję o kontynuacji sporu bądź jego zawieszeniu. Jeżeli spór ma być kontynuowany koniecznym jest podpisanie protokołu rozbieżności kończącego I etap sporu. Jest bowiem warunkiem przejścia do etapu kolejnego, tj. mediacji.

czytaj więcej