Rozwiązanie sporu zbiorowego na drodze polubownej

Pokojowe etapy rozwiązywania sporów zbiorowych

29 kwietnia 2015

Na pokojowym rozwiązaniu sporu zbiorowego powinno zależeć zarówno pracodawcy jak i związkowi zawodowemu reprezentującemu prawa i interesy zbiorowe pracowników. Pracownicy są bowiem pozbawieni w okresie strajku prawa do wynagrodzenia. Natomiast pracodawca z powodu akcji strajkowej jest narażony na ogromne straty finansowe.

czytaj więcej
Niania na zasiłku

Niania na zasiłku

22 kwietnia 2015

Nianiom, które w ciągu ostatnich trzech lat przepracowały przynajmniej 365 dni, przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych – tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na interpelację w sprawie znowelizowanej ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy.

czytaj więcej
Świadczenie rozdzicielskie

Świadczenie rodzicielskie

14 kwietnia 2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach prowadzonej polityki rodzinnej, przygotowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych zakładający wprowadzenie nowej formy wsparcia dla rodziców, którzy nie mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku macierzyńskiego, ponieważ są bezrobotni albo zatrudnieni są na podstawie umów cywilnoprawnych.

czytaj więcej
Spór zbiorowy

Czego może dotyczyć spór zbiorowy?

7 kwietnia 2015

Spór zbiorowy to spór między związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników a pracodawcą, prowadzony na postawie i zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 295), (dalej: ustawa).

czytaj więcej