Nierówne traktowanie pracodawców przez PIP

Nierówne traktowanie pracodawców

20 May 2013

W ostatnich latach często zwracano uwagę na nierówne  traktowanie pracodawców podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy [dalej: PIP]. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest stosowanie niejednolitej wykładni przepisów, co w konsekwencji sprowadza się  do korzystania przez inspektorów z różnych zasad.

czytaj więcej
Urlop w okresie wypowiedzenia

Urlop w okresie wypowiedzenia

13 May 2013

Zgodnie z art. 1671 k.p. „w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.”

czytaj więcej
dwie umowy z pracodawcą

Dwie umowy z jednym pracodawcą?

6 May 2013

Zdarza się, że pracodawcy zawierają z pracownikiem dodatkowe umowy, poza samą umową o pracę. Może to mieć w szczególności na celu zapobieżenie konieczności wypłaty wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

czytaj więcej