Zarobki kadry kierowniczej mogą wzrosnąć

26 czerwca 2012

Z ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi z 2000 roku, zwaną ustawą kominową, od samego początku wiązały się spore kontrowersje. Wraz z każdą jej nowelizacją narastają wątpliwości. Kilka nowelizacji tej ustawy miało charakter „terminowy” – wprowadzały one przepisy zamrażające w konkretnych latach wynagrodzenia osób objętych tzw. kominówką.

czytaj więcej

Pracodawca musi wiedzieć jak postępować z pracownikami w wieku przedemerytalnym cd.

11 czerwca 2012

Trzeba mieć równocześnie na uwadze, iż zgodnie z art. 42 § 1 k.p. przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Pracodawca nie może zatem swobodnie i niczym nie skrępowanie wypowiedzieć na niekorzyść pracownika będącego w wieku przedemerytalnym warunków pracy i płacy.

czytaj więcej

Pracodawca musi wiedzieć jak postępować z pracownikami w wieku przedemerytalnym

4 czerwca 2012

Wobec kłopotów ze znalezieniem pracy przez pracowników w wieku 50+ oraz pojawiającymi się zawirowaniami w związku z reformą emerytalną, szczególnego znaczenia nabiera ochrona przedemerytalna pracowników. Większość bowiem pracowników, która z uwagi na swój wiek zbliża się do emerytury, chciałaby móc spokojnie pracować w dotychczasowym miejscu pracy do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.

czytaj więcej