kominówka

Zarobki kadry kierowniczej mogą wzrosnąć

26 czerwca 2012

Z ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi z 2000 roku, zwaną ustawą kominową, od samego początku wiązały się spore kontrowersje. Wraz z każdą jej nowelizacją narastają wątpliwości. Kilka nowelizacji tej ustawy miało charakter „terminowy” – wprowadzały one przepisy zamrażające w konkretnych latach wynagrodzenia osób objętych tzw. kominówką.

czytaj więcej
ochrona przedemerytalna

Pracodawca musi wiedzieć jak postępować z pracownikami w wieku przedemerytalnym

4 czerwca 2012

Wobec kłopotów ze znalezieniem pracy przez pracowników w wieku 50+ oraz pojawiającymi się zawirowaniami w związku z reformą emerytalną, szczególnego znaczenia nabiera ochrona przedemerytalna pracowników. Większość bowiem pracowników, która z uwagi na swój wiek zbliża się do emerytury, chciałaby móc spokojnie pracować w dotychczasowym miejscu pracy do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.

czytaj więcej