Spór zbiorowy - strajk

Spór zbiorowy etap V – czyli kiedy strajk jest legalny

18 listopada 2015

Strajk jest najostrzejszym i ostatecznym sposobem służącym do „wyegzekwowania” żądań będących przedmiotem sporu. Może być on przeprowadzony dopiero po wyczerpaniu ustawowych etapów ugodowego rozwiązania sporu, tj. po przeprowadzeniu stosownej procedury rokowań i mediacji.

czytaj więcej
Worksharing

Worksharing

12 listopada 2015

Worksharing to odpowiedź na okresowe zmniejszone zapotrzebowanie na pracę pozwalająca uniknąć redukcji miejsc pracy, wprowadzając w zamian ograniczenie wymiaru czasu pracy. Takie rozwiązanie korzystne jest dla obu stron stosunku pracy – pracodawca zachowuje dotychczasową kadrę pracowniczą przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, a pracownicy nie tracą zatrudnienia.

czytaj więcej