pracownik, który spożywa alkohol w miejscu pracy

Odprawa pośmiertna pracownika

23 February 2015

Rodzinie pracownika, który zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, przysługuje od pracodawcy jednorazowe świadczenie zwane odprawą pośmiertną. Kto i w jakiej sytuacji może się o nie ubiegać?

czytaj więcej
Podział zadań i likwidacja stanowiska pracy

Nowy podział zadań umożliwia likwidację stanowiska pracy

9 February 2015

Pracodawca może zmniejszyć liczbę pracowników i dokonać nowego rozkładu zadań w zakładzie pracy w celu bardziej racjonalnego wykonywania zadań zakładu pracy i pomniejszenia kosztów jego działania. Wówczas podjęta w ramach tych działań likwidacja stanowiska pracy nie jest pozorna

czytaj więcej