Odprawa pośmiertna pracownika

23 lutego 2015

Rodzinie pracownika, który zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, przysługuje od pracodawcy jednorazowe świadczenie zwane odprawą pośmiertną. Kto i w jakiej sytuacji może się o nie ubiegać?

czytaj więcej