ustawa antykryzysowa

Warto korzystać z ustawy antykryzysowej

26 lutego 2014

21 listopada 2013 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy zwaną nową ustawą antykryzysową. Przepisy wspomnianej ustawy mają ogromne znaczenie dla obu stron stosunku pracy. Rozwiązania wprowadzone przez ustawę wspierają pracodawców i ułatwiają im wyjście z przejściowych trudności bez zwalniania pracowników.

czytaj więcej
Kiedy mamy do czynienia z umową o pracę?

Kiedy mamy do czynienia z umową o pracę?

17 lutego 2014

Stosunkiem prawnym łączącym pracodawcę z pracownikiem jest stosunek pracy. Obecnie wśród pracodawców występuje tendencja do zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Zawieranie tego rodzaju umów obarczone jest szczegółowymi regulacjami Kodeksu pracy, które powinien znać zarówno pracodawca jak i pracownik.

czytaj więcej
Dress code

Dress code w miejscu pracy

10 lutego 2014

Wielu pracodawców wymaga od swoich pracowników określonego ubioru. Zasady dress code w wielu przypadkach są ujęte w formę pisemną, w postaci wewnętrznych regulaminów pracodawcy. Czy pracodawca może rościć pretensje do pracownika, który nie przestrzega określonych zasad dress code? Jakie mogą być konsekwencje ich naruszenia?

czytaj więcej