Praca w nocy

Praca w nocy

23 października 2013

Każdy pracodawca ma obowiązek określić obowiązującą jego pracowników porę nocną. Jest to szczególnie pomocne w sytuacji rozliczania wynagrodzenia za pracę przypadającą właśnie w nocy. Problematyczne mogą się również okazać ewentualne roszczenia pracowników wynikające z pracy w godzinach nocnych.

czytaj więcej
błędy w pracy

Błędy w dziele

1 października 2013

Wszystkim naszym czytelnikom dziękujemy za śledzenie naszego bloga. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania, które dotyczą problemów z zakresu prawa pracy. W dniu dzisiejszym odpowiadamy na pytanie naszego czytelnika. Czy wynagrodzenie osoby zatrudnionego na umowie o dzieło może zostać zatrzymane w poczet błędów w danym dziele?

czytaj więcej