Dodatkowy urlop macierzyński

Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

19 sierpnia 2013

Zgodnie z art. 1821 k.p. bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 1)   do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 2)   do 8 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

czytaj więcej