Zasiłek macierzyński

Zasiłki dla rodziców

15 lipca 2013

Zasadą jest, iż za okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku (jak dotychczas). Z kolei miesięczny zasiłek macierzyński za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego wynosi 60% tej podstawy.

czytaj więcej
wnioski

Wnioski, wnioski, wnioski

8 lipca 2013

Nowe przepisy, przewidujące zwiększenie katalogu uprawnień przysługujących pracownikom w związku z rodzicielstwem, wprowadzają zmiany w zasadach składnia pisemnych wniosków o udzielenie danego urlopu, ujednolicają obowiązujące w tym zakresie zasady.

czytaj więcej
Urlop rodzicielski

Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy

2 lipca 2013

17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany przewidują zwiększenie katalogu uprawnień przysługujących pracownikom w związku z rodzicielstwem.

czytaj więcej