Zwolnienie nauczyciela

Niepewny los nauczycieli

29 kwietnia 2013

Do końca kwietnia dyrektorzy placówek oświatowych przedkładają do zatwierdzenia organowi prowadzącemu opracowane przez siebie projekty arkuszy organizacji szkoły, które następnie są zatwierdzane przez organ prowadzący. Jest to najważniejszy dokument pracy placówki, który przydziela m.in. klasom i nauczycielom liczbę godzin poszczególnych przedmiotów.

czytaj więcej
Dni wolne na szukanie pracy

Szukanie pracy… w czasie pracy?

15 kwietnia 2013

Tylko w jednym przypadku przepisy kodeksu pracy przyznają pracownikowi możliwość pogodzenia pracy z szukaniem nowego zatrudnienia. Jest tak wówczas, gdy to pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę, zaś obowiązujący pracownika okres wypowiedzenia jest nie krótszy od dwóch tygodni.

czytaj więcej
Szczególna ochrona związków zawodowych

Szczególna ochrona stosunku pracy działacza związkowego

4 kwietnia 2013

Członkowie zakładowych organizacji związkowych korzystają ze specjalnej protekcji przyjętej przez polskie ustawodawstwo (art. 32 ustawy o związkach zawodowych, dalej: ustawy). Nie jest to żadne novum, a raczej ucieleśnienie obowiązującej nas dyrektywy z Konwencji Nr 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy (dalej: Konwencji)

czytaj więcej