Zmiany w urlopach

Zmiany w urlopach

25 marca 2013

Nowy wymiar urlopu związanego z urodzeniem dziecka, proponowany w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy ma zacząć obowiązywać za od 1 września br. Z nowych przepisów skorzystać mogą również osoby, które w dniu ich wejścia w życie przebywać będą na urlopie macierzyńskim, czyli te, które urodziły lub urodzą dziecko po 17 marca br.

czytaj więcej
Ochrona wynagrodzenia za pracę

Ochrona wynagrodzenia za pracę

14 marca 2013

Ochrona wynagrodzenia za pracę gwarantowana jest przez Kodeks pracy. Ochrona ta przejawia się m.in. w zakazie zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia przez pracownika oraz zakazie przeniesienia tego prawa na inną osobę. Przepisy kodeksu pracy ściśle określają również zasady dopuszczalności potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia za pracę.

czytaj więcej
nie każda praca dla kobiet w ciąży

Nie każda praca dla kobiety w ciąży

5 marca 2013

Pracodawca musi mieć na względzie, iż nie wolno mu zatrudniać kobiet w ciąży przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Jest to zakaz bezwzględny wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.). Zgoda pracownicy nie ma zatem żadnego znaczenia.

czytaj więcej