Rozliczanie dyżurów

Dyżur domowy

10 grudnia 2012

Kwestia dyżuru domowego jest uregulowana w art. 1515 kodeksu pracy („k.p.”), zgodnie z którym pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

czytaj więcej
Rozliczanie wyjazdów służbowych

Rozliczanie wyjazdów służbowych

3 grudnia 2012

Delegacją jest wykonywanie na polecenie pracodawcy określonego zadania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba zakładu pracy bądź stałe miejsce pracy pracownika.

czytaj więcej