Facebook

Drenowanie wiedzy

akt rekrutacji a drenowanie wiedzy
Redakcja

Dziś odpowiadamy na pytanie naszego czytelnika dotyczące wykorzystywania przez potencjalnych pracodawców materiałów przygotowanych w czasie rekrutacji przez kandydata ubiegającego się o posadę w danej firmie. Czytaj dalej

28 lipca 2014

Czy choroba pracownika może być podstawą zwolnienia?

choroba podstawą do zwolnienia
Paweł Tokarski

Art 53 § 1 k.p. stanowi, iż pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące Czytaj dalej

23 lipca 2014

Choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego

choroba w trakcie urlopu
Karolina Durbacz

Urlop wypoczynkowy stanowi coroczną, nieprzerwaną i płatną przerwę w wykonywaniu pracy, przeznaczoną na odpoczynek i regenerację sił pracownika. Przysługuje on każdemu pracownikowi, bez możliwości jego zrzeczenia się. Co jednak stanie się w sytuacji, gdy nasz długo wyczekiwany urlop wypoczynkowy zrujnuje nagła choroba? Czytaj dalej

8 lipca 2014

Szkolenie BHP czy podróż służbowa

szkolenie BHP a wyjazd służbowy
Redakcja

W codziennej praktyce zakładu pracy zdarza się, że pracownicy odbywają wyjazdowe szkolenia z zakresu BHP. Powstaje wówczas pytanie, czy wyjazd na takie szkolenie należy traktować jak podróż służbową i stosownie rozliczać. Czytaj dalej

30 czerwca 2014

Przyczyny ekonomiczne i organizacyjne uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę

Przyczyny ekonomiczne i organizacyjne uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę (2)
Joanna Staniewicz

U podłoża zmniejszenie zatrudnienia będącego przyczyną zwolnień pracowników leżą przyczyny ekonomiczne lub organizacyjne wymuszające restrukturyzację zatrudnienia.

Pracodawca w ramach swobody w zarządzaniu zakładem pracy sam kształtuje jego strukturę tak, by realizować postawione przed nim zadania. Czytaj dalej

23 czerwca 2014

Zmniejszenie zatrudnienia jako przyczyna zmiany lub rozwiązania stosunku pracy

Przyczyny ekonomiczne i organizacyjne uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę
Joanna Staniewicz

Zmiana struktury organizacyjnej może powodować konieczność zmiany zatrudnienia. W szczególności likwidacja lub połączenie niektórych stanowisk pracy może prowadzić do konieczności wypowiedzenia pracownikom warunków pracy i płacy lub umów o pracę. Czytaj dalej

16 czerwca 2014

Staż urlopowy – liczy się nie tylko staż pracy

staż urlopowy
Redakcja

Rozpoczynający się właśnie sezon urlopowy jest dobrą okazją do przypomnienia zasad ustalania stażu urlopowego pracowników, czyli stażu pracy wpływającego na wymiar urlopu wypoczynkowego, w którym uwzględnia się tzw. okresy zaliczalne. Warto bowiem pamiętać, że zastosowanie w tej kwestii znajdują nie tylko przepisy kodeksu pracy, ale i przepisy odrębne. Czytaj dalej

9 czerwca 2014

Jaka umowa takie składki

jaka umowa
Redakcja

Osoby wkraczające na rynek zawodowy nieraz stoją przed wyborem formy prawnej, na podstawie której wykonywać będą swoją pracę. Najczęściej podstawą tą jest jedna z trzech form: umowa o pracę, umowa zlecenie oraz prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej. Poniżej omówione zostaną obowiązki ubezpieczeniowe wynikające z powyższych form zatrudnienia. Czytaj dalej

2 czerwca 2014

Zwolnienie pracownika bez okresu wypowiedzenia w czasie choroby

zwolnienie pracownika w czas choroby
Wojciech Wołoszczak

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, gdy jego nieobecność jest usprawiedliwiona chorobą. Jakkolwiek w razie przedłużającej się absencji z powodu choroby ekonomiczny ciężar utrzymania pracownika nie obciąża pracodawcy (po objęciu pracownika zasiłkiem chorobowym w miejsce wynagrodzenia) o wiele bardziej dotkliwe skutki absencji wiążą się niekiedy z zaburzeniem organizacji pracy. Czytaj dalej

26 maja 2014

Powrót do pracy po terminie

wygaśnięcie 7 dni
Paweł Tokarski

Wygaśnięcie umowy o pracę może być spowodowane  niedotrzymaniem przez pracownika 7–dniowego terminu na zgłoszenie powrotu do pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z wyboru u innego pracodawcy. Czytaj dalej

5 maja 2014