Wypadek przy pracy musi być związany z pracą

Wypadek przy pracy musi być związany z pracą

11 czerwca 2015

Za wypadek przy pracy można uznać zdarzenie, które da się sprowadzić do czasowego bądź miejscowego powiązania przyczyny zewnętrznej doznanego uszczerbku na zdrowiu z faktem wykonywania przez pracownika określonych czynności.

czytaj więcej
Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy

Jednorazowe odszkodowanie

10 kwietnia 2012

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przyznaje uprawnionym szereg świadczeń przysługujących w związku z zaistnieniem określonych w ustawie wypadków lub chorób. Do powyższych świadczeń zalicza się m.in. jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego

czytaj więcej
Kiedy można mówić o wypadku przy pracy

Kiedy możemy mówić o wypadku przy pracy?

10 października 2011

Definicja wypadku przy pracy ujęta została w tzw. ustawie wypadkowej, zgodnie z którą za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz albo śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Dopiero łączne spełnienie tych przesłanek pozwala zakwalifikować zdarzenie jako wypadek przy pracy. Doprecyzujmy nieco tą definicję…

czytaj więcej