Usprawiedliwienie nieobecności w pracy

Zasady usprawiedliwienia nieobecności w pracy

3 September 2012

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z tych przyczyn zależy wyłącznie od uznania pracodawcy. Niewątpliwie jednak pracodawca powinien uznać za usprawiedliwione nieobecności wywołane przyczynami, które obiektywnie uniemożliwiły pracownikowi stawienie się w pracy. Komentatorzy wskazują następujące przykłady

czytaj więcej