Koronawirus grafika

Koronawirus a organizacja pracy – wysłanie pracowników na urlop i prawo do wynagrodzenia za okres zamknięcia zakładu pracy

23 marca 2020

Epidemia koronawirusa (COVID-19) ma istotny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej – wymusza ograniczenia w działaniu, jest powodem zamykania zakładów produkcyjnych, placówek handlowych czy też punktów usługowych. Aktualna sytuacja jest bezsprzecznie okolicznością niezawinioną przez pracodawcę i może być w konkretnych przypadkach okolicznością tzw. siły wyższej. Sytuacja pomimo tego, że jest trudna i niezwykle kłopotliwa dla pracodawców nie zwalnia ich z obowiązku wypłaty wynagrodzeń pracowniczych za okres przestoju ani – co do zasady – nie uprawnia do wysłania zatrudnionych osób na przymusowy urlop.

czytaj więcej
Oskładkowanie pozaustawowych świadczeń dla pracownika przechodzącego na emeryturę

Zasady oskładkowania stosunku pracy na terenie Unii Europejskiej

11 lipca 2019

W celu wspierania swobody świadczenia usług i mobilności pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego terytorium UE oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) i dodatkowo w Szwajcarii ustalono wspólne zasady regulujące kwestie podlegania pod ubezpieczenie społeczne osób wykonujących pracę (jako pracownik najemy lub samozatrudniony). Nie jest to wspólny system ubezpieczeniowy, gdyż każde z państw ustala samodzielnie zasady zabezpieczenia społecznego na swoim terytorium, ale przepisy koordynujące te różne systemy – określają, który system ubezpieczeń społecznych znajdzie zastosowanie.

czytaj więcej