Badania lekarskie a niezdolność do pracy

Stwierdzenie niezdolności do pracy a wypowiedzenie zmieniające

12 czerwca 2013

Zgodnie z art. 229 § 2 kodeksu pracy: „Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku”.

czytaj więcej
Komisja pojednawcza

Komisje pojednawcze – czy warto?

4 czerwca 2013

Niejednokrotnie zarówno dla pracodawcy jak i pracownika, może być korzystne utworzenie w zakładzie pracy, w sytuacji zaistnienia sporu między pracodawcą a pracownikiem – komisji pojednawczych. Głównym celem powołania komisji pojednawczej jest ugodowe i szybkie zakończeniu sporu.

czytaj więcej