Ochrona przedemerytalna

Od kiedy przysługuje ochrona przedemerytalna?