Brak wypłaty wynagrodzenia w terminie

Wypłata wynagrodzenia w terminie to podstawowy obowiązek pracodawcy.