pracownik, który spożywa alkohol w miejscu pracy

Odprawa pośmiertna pracownika

23 February 2015

Rodzinie pracownika, który zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, przysługuje od pracodawcy jednorazowe świadczenie zwane odprawą pośmiertną. Kto i w jakiej sytuacji może się o nie ubiegać?

czytaj więcej
Trzynasta pensja

Trzynastka w prywatnej firmie

20 January 2015

Trzynasta pensja dla wielu z nas jest szansą na łagodne dojście do stabilizacji finansowej w nowym roku. Praktyka wypłacania trzynastek, ze sfery budżetowej, przenosi się również do firm prywatnych. Na jakich zasadach jest więc regulowana? Kiedy możemy ubiegać się o wypłatę należnego wynagrodzenia?

czytaj więcej
Załatwianie osobistych spraw w godzinach pracy

Załatwianie spraw osobistych w godzinach pracy

29 December 2014

Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie uelastycznienia czasu pracy, która weszła w życie w dniu 23 sierpnia 2013 roku, umożliwia pracownikom złożenie wniosku do pracodawcy o udzielenie czasu wolnego w godzinach pracy na załatwienie osobistych, często niecierpiących zwłoki spraw. Odpracowanie czasu spędzonego na załatwianiu prywatnych spraw przez pracowników działa również na korzyść pracodawców.

czytaj więcej
Oskładkowanie umowy zlecenia

Oskładkowanie umowy zlecenia

12 November 2014

W czwartek 23 października 2014 roku Sejm przyjął nowelizację do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. ustawy systemowej), na mocy której zmienią się zasady dotyczące m.in. obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia.

czytaj więcej
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

4 November 2014

Jednym ze sposobów przymusowego wyegzekwowania od dłużnika roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Komornik dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę wzywa pracodawcę, aby ten nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz przekazywał je jemu lub bezpośrednio wierzycielowi.

czytaj więcej
Rekrutacji a drenowanie wiedzy

Drenowanie wiedzy

28 July 2014

Dziś odpowiadamy na pytanie naszego czytelnika dotyczące wykorzystywania przez potencjalnych pracodawców materiałów przygotowanych w czasie rekrutacji przez kandydata ubiegającego się o posadę w danej firmie.

czytaj więcej
Choroba w trakcie urlopu

Choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego

8 July 2014

Urlop wypoczynkowy stanowi coroczną, nieprzerwaną i płatną przerwę w wykonywaniu pracy, przeznaczoną na odpoczynek i regenerację sił pracownika. Przysługuje on każdemu pracownikowi, bez możliwości jego zrzeczenia się. Co jednak stanie się w sytuacji, gdy nasz długo wyczekiwany urlop wypoczynkowy zrujnuje nagła choroba?

czytaj więcej
ustawa antykryzysowa

Warto korzystać z ustawy antykryzysowej

26 February 2014

21 listopada 2013 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy zwaną nową ustawą antykryzysową. Przepisy wspomnianej ustawy mają ogromne znaczenie dla obu stron stosunku pracy. Rozwiązania wprowadzone przez ustawę wspierają pracodawców i ułatwiają im wyjście z przejściowych trudności bez zwalniania pracowników.

czytaj więcej
System przerywanego czasu pracy

System przerywanego czasu pracy

12 November 2013

Firmy borykają się często z problemem zmiennego zapotrzebowania na pracę w ciągu jednej doby. Receptą na to może być wprowadzenie przerywanego systemu czasu pracy, który umożliwi dopasowanie warunków zatrudnienia do aktualnego zapotrzebowania na pracę. Jak, zgodnie z prawem, uregulować system przerywanego czasu pracy?

czytaj więcej
Urlop na szukanie pracy

Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

4 November 2013

W związku z ustaniem stosunku pracy przerywa się swoista więź prawna i faktyczna łącząca pracodawcę z pracownikiem. Wraz z nim na pracodawcę zostaje nałożony szereg obowiązków, które wymuszają na nim określone zachowania. Ich niedopełnienie może wiązać się z powstaniem po stronie pracownika odpowiednich roszczeń lub ze zaktualizowaniem się odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie określonych przepisów.

czytaj więcej