błędy w pracy

Błędy w dziele

1 October 2013

Wszystkim naszym czytelnikom dziękujemy za śledzenie naszego bloga. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania, które dotyczą problemów z zakresu prawa pracy. W dniu dzisiejszym odpowiadamy na pytanie naszego czytelnika. Czy wynagrodzenie osoby zatrudnionego na umowie o dzieło może zostać zatrzymane w poczet błędów w danym dziele?

czytaj więcej
Rozliczenie pracy w niedzielę i święta

Praca w niedzielę i święta

23 September 2013

Co do zasady, niedziele i święta, które wymienione są w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy traktowane są jako dni wolne od pracy. Zgodnie z w/w ustawą do świąt, w którym praca nie powinna być wykonywana zalicza się

czytaj więcej
Elastyczny czas pracy

Elastyczny czas pracy

10 September 2013

W dniu 23 sierpnia 2013 r. weszły w życie kolejne zmiany w kodeksie pracy. Nowelizacja od samego początku budziła wiele kontrowersji. Debacie na temat modyfikacji przepisów o czasie pracy towarzyszył z jednej strony wyraźny sprzeciw związków zawodowych oraz niektórych ugrupowań politycznych, których zdaniem, ostatnio wprowadzone rozwiązania mają na celu uderzenie w pracowników, z drugiej zaś pochlebne opinie pracodawców.

czytaj więcej
Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy

5 September 2013

Wypowiedzenie zmieniające dokonuje w umowie zazwyczaj zmian niekorzystnych dla pracownika. Nie ma co prawda na celu rozwiązania stosunku pracy, jednakże zmienia dotychczasowe warunki pracy w przeważającej większości na gorsze, co nie spotyka się z akceptacją pracownika.

czytaj więcej
Dodatkowy urlop macierzyński

Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

19 August 2013

Zgodnie z art. 1821 k.p. bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 1)   do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 2)   do 8 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

czytaj więcej
Zasiłek macierzyński

Zasiłki dla rodziców

15 July 2013

Zasadą jest, iż za okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku (jak dotychczas). Z kolei miesięczny zasiłek macierzyński za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego wynosi 60% tej podstawy.

czytaj więcej
wnioski

Wnioski, wnioski, wnioski

8 July 2013

Nowe przepisy, przewidujące zwiększenie katalogu uprawnień przysługujących pracownikom w związku z rodzicielstwem, wprowadzają zmiany w zasadach składnia pisemnych wniosków o udzielenie danego urlopu, ujednolicają obowiązujące w tym zakresie zasady.

czytaj więcej
Urlop rodzicielski

Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy

2 July 2013

17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany przewidują zwiększenie katalogu uprawnień przysługujących pracownikom w związku z rodzicielstwem.

czytaj więcej