Usprawiedliwienie nieobecności w pracy

Zasady usprawiedliwienia nieobecności w pracy

3 September 2012

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z tych przyczyn zależy wyłącznie od uznania pracodawcy. Niewątpliwie jednak pracodawca powinien uznać za usprawiedliwione nieobecności wywołane przyczynami, które obiektywnie uniemożliwiły pracownikowi stawienie się w pracy. Komentatorzy wskazują następujące przykłady

czytaj więcej
Nieobecność pracownika w pracy

Nieobecność pracownika w pracy

28 August 2012

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu pracy. Niestawienie się pracownika do pracy jest dopuszczalne jedynie w sytuacji zwolnienia z obowiązku jej świadczenia albo wymaga usprawiedliwienia.

czytaj więcej
Potrącenie a odliczenie

Potrącenie a odliczenie

20 August 2012

W praktyce bardzo często występują problemy z odróżnieniem instytucji potrącenia od odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia. Z odliczeniem mamy do czynienia w sytuacji, gdy pracodawca wypłacił wynagrodzenie w pełnej wysokości, a pracownik z powodu nieobecności w pracy, za którą nie zachowuje prawa do wynagrodzenia powinien faktycznie otrzymać obniżone wynagrodzenie.

czytaj więcej
Impreza pracownicza a podatek

Imprezy pracownicze

16 August 2012

Ostatnimi laty, bardzo popularne wśród pracodawców stało się organizowanie imprez integracyjnych dla swoich pracowników. Niestety, cały urok takich imprez psuje oczywiście fiskus. Zasadniczo, problem polega na tym czy udział pracownika w imprezie integracyjnej będzie stanowił dla niego przychód podlegający opodatkowaniu.

czytaj więcej
Wynagrodzenie za czas bez pracy

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

6 August 2012

Pracownikowi, który w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę  podjął pracę w wyniku przywrócenia, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc.

czytaj więcej
Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Umowy terminowe

24 July 2012

Zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony były już przedmiotem niejednej opinii czy analizy, publikowanych na łamach prasy. Wiadomym jest zatem, iż żeby terminowa umowa o pracę mogła być przez jedną ze stron wypowiedziana, konieczne jest łączne spełnienie dwóch warunków: musi być ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i musi przewidywać możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 KP).

czytaj więcej
Zatrudnienie członka zarządu w spółce

Umowa o pracę dla Członka Zarządu – możliwe rozwiązania

16 July 2012

Nie jest rzadka sytuacja, w której jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będący jej jedynym Członkiem Zarządu zatrudnia się w spółce na podstawie umowy o pracę. Bez względu na zachowanie norm wyrażonych w art. 210 § 2 K.s.h. tak umowa o pracę będzie zawsze bezwzględnie nieważna i nie ma możliwości jej konwalidacji także poprzez zastosowanie konstrukcji dopuszczenia do pracy.

czytaj więcej
Zatrudnienie członka zarządu w spółce

Umowa o pracę dla Członka Zarządu

9 July 2012

Wspólnicy – Członkowie Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dążąc do zapewniania sobie stałego źródła dochodu – niezależnego od wyników finansowych spółki – częstokroć zatrudniając się w spółce, której są wspólnikiem na podstawie umowy o pracę. Zabieg ten, stanowi jedną z form „optymalizacji” dochodów spółki jak i też zapewnienia sobie osłony socjalnej.

czytaj więcej
Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy

2 July 2012

Urlop okolicznościowy jest pojęciem/nazwą potoczną i wiąże się ze zdarzeniami stricte rodzinnymi bądź osobistymi. Ma na celu umożliwienie pracownikowi uczestniczenie w ważnych dla niego wydarzeniach lub umożliwić załatwienie przez niego formalności urzędowych, które pozostają w związku z tymi wydarzeniami.

czytaj więcej