Facebook
Twitter

Naruszenie zasady poufności wynagrodzenia w przypadku dyskryminacji płacowej

nierówne traktowanie czy dyskryminacja w pracy
Ewa Marczak

Coraz powszechniejsza staje się praktyka wprowadzania do umów o pracę tzw. klauzul poufności wynagrodzenia, zabraniających pracownikom ujawniania wysokości swoich zarobków nie tylko osobom trzecim, ale także pozostałym pracownikom. W kwestii tego procederu stanowisko zajął Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt I PK 12/11, której stan faktyczny i uzasadnienie prawne zostaną omówione w niniejszym artykule.  Czytaj dalej

17 października 2016

Dyskryminacja płacowa

Dyskryminacja płacowa
Redakcja

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest równe traktowanie w zatrudnieniu. Art. 112 Kodeksu pracy stanowi, iż „pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków”. Należy podkreślić, iż przepis ten nie oznacza braku możliwości różnicowania praw i obowiązków zatrudnionych pracowników, jedynie wskazuje, iż różnicowanie to musi być kierowane obiektywnymi i sprawiedliwymi kryteriami. Czytaj dalej

20 lipca 2015

Otyłość a niepełnosprawność

sadnajwyższy
Piotr Szwechłowicz

Duże zainteresowanie polskich mediów wzbudziło orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie duńskiego opiekuna dzieci Karstena Kaltofta, który został zwolniony z pracy z powodu – jak twierdzi sam zainteresowany – swojej otyłości (sygn. akt sprawy: C‑354/13). Jak stwierdzili w uzasadnieniu wyroku sędziowie Trybunału, w określonych okolicznościach otyłość może stanowić formę niepełnosprawności. Czytaj dalej

26 stycznia 2015

Przegląd prasy

przegladprasy
Redakcja

Polecamy lekturę artykułu, który ukazał się dziś na internetowych stronach Rzeczpospolitej, poruszającego temat odprawy w przypadku zwolnień grupowych. Czy odprawa pomaga utrzymać spokój społeczny w firmie, a może dyskryminuje? Zapraszamy do lektury!

8 sierpnia 2012

Nierówne traktowanie czy dyskryminacja?

nierówne traktowanie czy dyskryminacja
Anna Kamińska

Uważasz, że Twoi koledzy z pracy są lepiej traktowani od Ciebie, mają większe przywileje? W pierwszej kolejności należy zbadać, czy nie ma ku temu uzasadnionych podstaw.

Zasadę równego traktowania odnaleźć można w art. 112 kp (Kodeks Pracy). Zgodnie z tym przepisem pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Czytaj dalej

28 września 2011

Co czeka pracodawcę naruszającego zakaz dyskryminacji?

nierówne traktowanie czy dyskryminacja
Anna Kamińska

Zacznijmy od tego, że niedopuszczalne jest stosowanie przepisów, które pozbawiają świadczeń jednych pracowników, a przez to faworyzują innych. W myśl stanowiska Sądu Najwyższego, niedyskryminowanie pracowników powinno polegać na podwyższaniu świadczeń należnych pracownikom traktowanym gorzej.

Skutki swoich działań pracodawca może odczuć bezpośrednio na swojej kieszeni. Czytaj dalej

26 września 2011