Facebook
Twitter

Przegląd prasy

przegladprasy
Redakcja

Polecamy lekturę artykułu, który ukazał się dziś na internetowych stronach Rzeczpospolitej, poruszającego temat odprawy w przypadku zwolnień grupowych. Czy odprawa pomaga utrzymać spokój społeczny w firmie, a może dyskryminuje? Zapraszamy do lektury!

8 sierpnia 2012

Nierówne traktowanie czy dyskryminacja?

nierówne traktowanie czy dyskryminacja
Anna Kamińska

Uważasz, że Twoi koledzy z pracy są lepiej traktowani od Ciebie, mają większe przywileje? W pierwszej kolejności należy zbadać, czy nie ma ku temu uzasadnionych podstaw.

Zasadę równego traktowania odnaleźć można w art. 112 kp (Kodeks Pracy). Zgodnie z tym przepisem pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Czytaj dalej

28 września 2011

Co czeka pracodawcę naruszającego zakaz dyskryminacji?

nierówne traktowanie czy dyskryminacja
Anna Kamińska

Zacznijmy od tego, że niedopuszczalne jest stosowanie przepisów, które pozbawiają świadczeń jednych pracowników, a przez to faworyzują innych. W myśl stanowiska Sądu Najwyższego, niedyskryminowanie pracowników powinno polegać na podwyższaniu świadczeń należnych pracownikom traktowanym gorzej.

Skutki swoich działań pracodawca może odczuć bezpośrednio na swojej kieszeni. Czytaj dalej

26 września 2011