Facebook
Twitter

Rozwiązanie umowy o pracę – wzór porozumienia między pracodawcą a pracownikiem

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Paweł Tokarski

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron. Ma to miejsce z chwilą złożenia przez pracodawcę i pracownika zgodnych oświadczeń, których celem jest zakończenie stosunku pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie, może nastąpić zarówno z inicjatywy pracownika jak i pracodawcy. Czytaj dalej

30 grudnia 2013

Wesołych Świąt życzy Redakcja

Boże Narodzenie
Redakcja

Redakcja bloga Prawo w Pracy z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzy wszystkim czytelnikom bloga rodzinnych i spokojnych Świąt.

23 grudnia 2013

Umowa o pracę dla członka zarządu

Umowa o prace dla członka zarządu
Redakcja

Popularną praktyką jest zatrudnianie członków zarządu spółki z o.o. na podstawie umowy o pracę, co nie jest jednak konieczne dla przyznania członkowi zarządu wynagrodzenia. Może ono bowiem wynikać z zawartego kontraktu menadżerskiego, czy też być przyznane uchwałą wspólników. Spółka decydując się na zawarcie umowy o pracę, staje przed wyborem typu tej umowy. Czytaj dalej

16 grudnia 2013

Przegląd prasy

przegladprasy
Redakcja

Zapraszamy do lektury Dziennika Gazety Prawnej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że spada zapotrzebowanie na nowych pracowników. Czy mamy się czego obawiać? Zapraszamy do lektury!

12 grudnia 2013

Nietypowe formy zatrudnienia – telepraca

Telepraca - wady i zalety
Redakcja

Planowane zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zakładają wprowadzenie nowych narzędzi wspierających walkę z bezrobociem, m.in. grantu na telepracę. Nowelizacja pozostaje wciąż na etapie legislacyjnym. Jest to jednak dobra okazja by wszystkim pracodawcom jak i pracownikom przybliżyć regulacje dotyczące telepracy, która do tej pory cieszyła się stosunkowo niewielką popularnością. Czytaj dalej

9 grudnia 2013

Kto będzie dziś pracował do późna?

mikołaj_41606,3796814815
Redakcja

Trzymamy kciuki by do wszystkich naszych czytelników zdążył na czas.

6 grudnia 2013

Odpowiedzialność materialna pracownika, a zabezpieczenie interesów pracodawcy

Szkody wyrządzone przez pracownika
Redakcja

Odpowiedzialność materialna pracownika ma być zabezpieczeniem interesów pracodawcy, poszkodowanego w wyniku działania pracownika wyrządzającego szkodę w mieniu pracodawcy. Prawo pracy przewiduje szczególne regulacje  dotyczące dochodzenia roszczeń od pracownika, zatem ich znajomość jest niezbędna każdemu pracodawcy dla skutecznego dochodzenie naprawienia wyrządzonej mu szkody. Czytaj dalej

2 grudnia 2013

Przegląd prasy

przegladprasy
Redakcja

Zapraszamy do lektury podsumowania nowych form wsparcia zatrudnienia ludzi młodych, które ukazało się na łamach Dziennika Gazety Prawnej. W 2014 r. młodzi ludzie mogą liczyć na pomoc m.in. w ramach rządowego programu pilotażowego „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie”.

29 listopada 2013

Kto zapłaci za przestój?

Przestój w pracy
Redakcja

Za przestój w pracy, mimo że nie doczekał się jeszcze jednolitej definicji, możemy uważać nieplanowaną, przejściową przerwę w normalnym toku pracy,  spowodowaną zaburzeniami w funkcjonowaniu zakładu pracy powstałymi wskutek niedających się przewidzieć okoliczności natury technicznej lub organizacyjnej. Czytaj dalej

25 listopada 2013

Przeglad prasy

przegladprasy
Redakcja

Płaca minimalna czy minimalna stawka godzinowa? Jakie skutki może nieść za sobą wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej? Zapraszamy do lektury Dziennika Gazety Prawnej.

22 listopada 2013