Facebook
Twitter

Szkolenia z prawa pracy

przegladprasy
Redakcja

Szkolenia z zakresu prawa pracy stanowią możliwość zarówno nabycia podstawowych informacji z tego zakresu, jak i rozszerzenia wiedzy już posiadanej. Jest to niezwykle korzystne i pomocne rozwiązanie zwłaszcza w obliczu ewentualnych zmian w prawie. Jak wiemy zdarzają się również różnice w zapisach dotyczących poszczególnych grup zawodowych. Czytaj dalej

17 stycznia 2012

Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

2pip
Adrianna Jasińska-Cichoń

Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór  i kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a od 1 lipca 2007 r. – również przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Czytaj dalej

15 stycznia 2012

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

sadnajwyższy
Redakcja

Zachęcamy do zapoznania się z najświeższą uchwałą Sądu Najwyższego.

Uchwała składu 7 sędziów z 11.01.2012 (sygn. akt I UZP 5/11). Okres nieskładkowy przypadający w ciągu ostatniego dziesięciolecia przez głoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy (art. 58 ust. 2 w związku z art. 58 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Czytaj dalej

13 stycznia 2012

Tygodniowy przegląd prasy

przegladprasy
Redakcja

Wszystkim, którzy dopiero teraz mają chwilę by odetchnąć proponujemy lekturę kilku Naszym zdaniem najciekawszych informacji z minionego tygodnia dotyczących kwestii prawa pracy.

Zaczynamy od zaświadczenia o stosowaniu skróconej normy czasu pracy dla osób niepełnosprawnych budzącego wątpliwości pracodawcy. Czytaj dalej

Co w przypadku śmierci wspólnika?

2cowprzypadkuśmierciwspólnika
Anna Kamińska

Udziały w spółce są prawami majątkowymi i jako takie wchodzą do masy spadkowej wraz z pozostałym majątkiem zmarłego. Zgodnie z art. 931 § 1 kodeksu cywilnego spadkobiercami pierwszej grupy, czyli osobami dziedziczącymi w pierwszej kolejności, są członkowie rodziny zmarłego – jego małżonek oraz dzieci. W takim przypadku każdemu spadkobiercy przypada równa część spadku Czytaj dalej

11 stycznia 2012

Polecane nowości – przemiany na rynku pracy

przegladprasy
Redakcja

„Praca jest głównym elementem życia we wszystkich społeczeństwach. Większość ludzi na określonym etapie swojego życia może powiedzieć, że pracuje. Jednak pojecie „praca” trzeba uznać za prawnie neutralne, nie mówi ono bowiem, czy dana osoba pracuje jako wspólnik w spółce, jako samodzielny przedsiębiorca czy też jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Czytaj dalej

3 stycznia 2012

Członek zarządu spółki – etat czy funkcja społeczna?

2członek zarządu - etat czy funkcja spoleczna
Anna Gad

Wbrew powszechnej opinii sam fakt powołania do pełnienia funkcji członka zarządu nie powoduje automatycznie powstania stosunku pracy. Oczywiście sytuacja zmienia się gdy powołaniu na tę zaszczytna funkcję towarzyszy również umowa o prace/zlecenie lub inna umowa cywilnoprawna. Czy możliwa jest zatem sytuacja by członek zarządu „pracował w wolontariacie” lub nawet po zwolnieniu z funkcji dalej mógł cieszyć się wypłatą niewiadomego pochodzenia? Czytaj dalej

2 stycznia 2012